Retur til forsiden

Copyright © Aarhuus Nimbus Klub 2019

                       
                       
Indmeldelsesblanket til Aarhuus Nimbus Klub
                       
Jeg ønsker hermed at indmelde mig i Aarhuus Nimbus Klub      
                 
Navn                
                 
Adresse                
                 
Postnr     By          
                 
Tlf.:       Mobil:              
                 
e-mail:                
                 
Motorcykelmærke       Årgang      
                       
Type:   sæt x         De grå felter skal udfyldes, de røde kan udfyldes
Solo             helst med blokbogstaver    
Personsidevogn                    
Varesidevogn                    
                       
Persondatabeskyttelse                  
I vores klub har vi en nyhedsgruppe, hvor vi informerer om forskellige aktiviteter. Dette foregår via e-mail eller SMS, når vi har disse oplysninger. 
Du skal herunder give tilsagn til, at vi må bruge disse oplysninger til at kontakte dig via disse medier.
Desuden kan vi oplyse at de data du opgiver ved din indmeldelse kun bruges internt i bestyrelsen, og rundsendes således ikke til klubbens medlemmer.
Ved udmeldelse slettes dine data fra vor database.
                  sæt X    
  Jeg accepterer hermed at klubben må kontakte mig via ovenstående medier      
                       
Formålsparagraf:                    
                       
       Formålet er, gennem kammeratligt samvær, foredragsvirksomhed, værkstedsaktiviteter og fælles køreture,  
     ikke mindst for den yngre del af befolkningen, vores børn og unge,      
    at fremme og styrke interessen for den Danske motorcykel "Nimbus",­ samt       
at sikre, at den Danske motorcykel "Nimbus" nu og i fremtiden er en synlig del af gadebilledet   
                       
Vedtægterne kan læses på klubbens hjemmeside:  www.aarhuusnimbusklub.dk      
                       
Hvis du er interesseret i at være medlem koster det kr 300,00 for året 2019.        
Du kan udfylde denne blanket og sende den via mail eller post til et af bestyrelsesmedlemmerne eller kassereren  
   
                Per T Hansen    
                Balshavevej 36    
                8300  Odder    
                mail: pt@balshave.dk  
                tlf.: 8654 4595 / 2143 7383  
Persondatabeskyttelse:

Aarhuus Nimbus Klub lever op til kravene i EU’s Persondataforordning af 25. maj 2018.

I forbindelse med indmeldelse registreres medlemmets navn, adresse, telefon/mobil og e-mail. Normalt får vi alle disse oplysninger fra medlemmet selv.

Oplysninger om medlemmet opbevares for opfyldelse af formålsparagraffen*, herunder til distribution af medlemsmagasin og mulighed for medlemsfordele. Vi deler ikke dine oplysninger med eksterne samarbejdspartnere, som ikke er direkte relaterede til Aarhuus Nimbus Klubs formål.

Når et medlem ønsker at blive udmeldt, slettes medlemmet permanent. Sker udmeldelsen på grund af manglende betaling af opkrævet kontingent, udmeldes man, og alle data slettes.

Ved henvendelse til Aarhuus Nimbus Klub kan et medlem til enhver tid på oplyst, hvilke informationer Aarhuus Nimbus Klub har registreret om vedkommende.

* Formålet er, gennem kammeratligt samvær, foredragsvirksomhed, værkstedsaktiviteter og fælles køreture, ikke mindst for den yngre del af befolkningen, vores børn og unge, at fremme og styrke interessen for den Danske motorcykel "Nimbus", samt at sikre, at den Danske motorcykel "Nimbus" nu og i fremtiden er en synlig del af gadebilledet.

Datalækage:

Skulle det ske, at Aarhuus Nimbus Klubs medlemsdatabase udsættes for et hackerangreb, eller Aarhuus Nimbus Klub på anden måde utilsigtet får viderebragt informationer om foreningens medlemmer, vil der inden for 72 timer, fra kendskab er opnået, blive sendt information til Datatilsynet. Der vil desuden blive indgivet en politianmeldelse, såfremt forholdet skyldes formodet kriminalitet, og information vil blive givet til de berørte medlemmer. Derefter udfærdiges en beskrivelse af, hvorledes Aarhuus Nimbus Klub vil agere i forhold til at undgå lignende i fremtiden. Denne beskrivelse vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

 

Rettigheder:

Alle materialer, herunder tekster, fotos, grafiske udtryk og lignende udformet af Aarhuus Nimbus Klub eller tilknyttede leverandører, hvad enten det er på print eller i elektronisk form, tilhører Aarhuus Nimbus Klub. Gengivelse, kopiering eller anden anvendelse heraf er kun mulig ved forudgående skriftlig godkendelse fra Aarhuus Nimbus Klub.