Retur til forsiden

Copyright © Aarhuus Nimbus Klub 2024

                       
                       
Indmeldelsesblanket til Aarhuus Nimbus Klub
                       
Jeg ønsker hermed at indmelde mig i Aarhuus Nimbus Klub      
                 
Navn                
                 
Adresse                
                 
Postnr     By          
                 
Tlf.:       Mobil:              
                 
e-mail:                
                 
Motorcykelmærke       Årgang      
                       
Type:   sæt x         De grå felter skal udfyldes, de røde kan udfyldes
Solo             helst med blokbogstaver    
Personsidevogn                    
Varesidevogn                    
                       
Persondatabeskyttelse                  
I vores klub har vi en nyhedsgruppe, hvor vi informerer om forskellige aktiviteter. Dette foregår via e-mail eller SMS, når vi har disse oplysninger. 
Du skal herunder give tilsagn til, at vi må bruge disse oplysninger til at kontakte dig via disse medier.
Desuden kan vi oplyse at de data du opgiver ved din indmeldelse kun bruges internt i bestyrelsen, og rundsendes således ikke til klubbens medlemmer.
Ved udmeldelse slettes dine data fra vor database.
                  sæt X    
  Jeg accepterer hermed at klubben må kontakte mig via ovenstående medier      
                       
Formålsparagraf:                    
                       
       Formålet er, gennem kammeratligt samvær, foredragsvirksomhed, værkstedsaktiviteter og fælles køreture,  
     ikke mindst for den yngre del af befolkningen, vores børn og unge,      
    at fremme og styrke interessen for den Danske motorcykel "Nimbus",­ samt       
at sikre, at den Danske motorcykel "Nimbus" nu og i fremtiden er en synlig del af gadebilledet   
                       
Vedtægterne kan læses på klubbens hjemmeside:  www.aarhuusnimbusklub.dk      
                       
Hvis du er interesseret i at være medlem koster det kr. 400,00 for året 2024.        
Du kan udfylde denne blanket og sende den via mail eller post til et af bestyrelsesmedlemmerne eller kassereren  
   
                Per T Hansen    
                Balshavevej 36    
                8300  Odder    
                mail: mail-to@aarhuusnimbusklub.dk  
                tlf.: 2143 7383